Animačné programy

Animačný program

Žblnky vlnky pre MŠ a ZŠ

EDUKAČNO - ZÁBAVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE S MOŽNOSŤOU PLÁVANIA
Animačný program

Abeceda hier, rozprávok a inšpirácií pre MŠ

Lesná škôlka - skutočné dobrodružstvo pre najmenších
Animačný program

Čarovný les bludičiek pre MŠ a ZŠ

EDUKAČNO - MYSTICKÁ ŠKOLA V PRÍRODE
Animačný program

Abeceda hier zábavy a športu pre ZŠ

EDUKAČNO - ZÁBAVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE S EKOLOGICKOU TEMATIKOU