Animačné programy

PODĽA ČOHO SI TREBA VYBRAŤ ŠKOLU V PRÍRODE
Na cenu sa pozerať nemusíte je jednotná pre všetkých 35 € k základnej cene ŠvP. Ani stredisko nie je podstatné, pretože každý animačný program realizujeme na všetkých strediskách. Rozhodujúci je vek deti, Vaše a detské preferencie a aj to, či ste u nás už animačný program absolvovali.

MATERSKÁ ŠKOLA – môžete si vybrať z 2 animačných programov, a to: Abeceda hier, rozprávok a inšpirácii alebo Čarovný les bludičiek
ZÁKLADNÁ ŠKOLA – 1.stupeň si môže vybrať z 2 animačných programov, a to: Abeceda hier, zábavy a športu alebo Rýchlosťou svetla
ZÁKLADNEJ ŠKOLA – 2.stupeň môže otestovať našu novinku Človeče zabav sa

Animačný program

Abeceda hier, rozprávok a inšpirácií pre MŠ

SKUTOČNÉ DOBRODRUŽSTVO PRE NAJMENŠÍCH

Vychádza z overeného animačného programu Abeceda pre ZŠ. Nakoľko u nás mali...

Animačný program

Čarovný les bludičiek pre MŠ

EDUKAČNO – MYSTICKÁ ŠVP

Postavený na originálnom rozprávkovom príbehu o lesných vílach...

Animačný program

Abeceda hier zábavy a športu pre 1.stupeň ZŠ

EDUKAČNO – ZÁBAVNÁ ŠVP S EKOTEMATIKOU

Naobľúbenejší a zároveň najstarší animačný program....

Animačný program

Rýchlosťou svetla pre 1.stupeň ZŠ

ODDYCHOVO – ZÁBAVNÁ ŠKOLA V PRÍRODE

Novinka tejto sezóny, program inšpirovaný naším...

Animačný program

Človeče, zabav sa pre 2.stupeň ZŠ

TEENAGERSKÁ ŠKOLA V PRÍRODE

Žiadna mystika ani rozprávkové príbehy. Podľa našich skúsenosti, to už deti vo...